Konuşma: Sorun Tespiti – Hedef Belirleme

Konuşma: Sorun Tespiti – Hedef Belirleme

Danışanı dinleme ve tanıma seansıdır. Doğumdan bu yana danışan için önemli olan her detayın, tüm yaşam hikâyesinin dinlenmesini sağlanır. Benzer seanslarda ortalama 45 dakika ya da 1 saat kadar süren bu ilk görüşme, danışanla tam ve doğru tanışma imkânı yakalamak açısından 2 saat kadar uzun bir sürede detaylıca gerçekleştirilir. Bu konuşma seanslarında danışanın sorun yaşadığı noktalar tespit edilir, farklı bakış açıları geliştirilir ve diğer çalışmalar için hedef belirlenir.